closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda nder dato 31:' Maij 1735.

over welke inhoud gediscoureerd en met

aandagt gelet sijnde is een purig goed

gevonden de aen't zee hoofd tekort

uijtgeleverde rijst om reden het selve met

meer dan 1/5 p=r C=to rekende is op nadere

en gunstige approbatie van haar Hoog

lo te laten afschrijven

Ook is op de propositie van gem: ge„

„saghebber verstaan den Eerw: Bontekoe

met de eerst doorkomende ooste winden

na Amboina te laten vertrecken en Een

Jongst, alhier aangekomene predikant

Camuel Meesius op neira te plaatsen

Door den E: hoofd adminstrateur Jacobus

augier versoek gedaen zijnde om veen

ten eijlande ay beschijdene Constabel Arend

van der klare, als opsigter over ee

pakhuijsen binnen dit Casteel temogen

Einploijeeren en sulx wel om redenen

geen beter konde uijtvinden die de flu„

tels met gerustheijt te betrouwen was

het welke en om vrage gelegd wesende

is uijt oorsoeke dat den hoofd admi

nestrateur een vertrouwe persoon in de

pakhuijsen ten hoogsten benodigd heefd en

dienvolgende net gevoeglyk kan ge

wijgere werden een parig goed gevonden

het