close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0190

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda nder dato 31:' Maij 1735.

over welke inhoud gediscoureerd en met

aandagt gelet sijnde is een purig goed

gevonden de aen't zee hoofd tekort

uijtgeleverde rijst om reden het selve met

meer dan 1/5 p=r C=to rekende is op nadere

en gunstige approbatie van haar Hoog

lo te laten afschrijven

Ook is op de propositie van gem: ge„

„saghebber verstaan den Eerw: Bontekoe

met de eerst doorkomende ooste winden

na Amboina te laten vertrecken en Een

Jongst, alhier aangekomene predikant

Camuel Meesius op neira te plaatsen

Door den E: hoofd adminstrateur Jacobus

augier versoek gedaen zijnde om veen

ten eijlande ay beschijdene Constabel Arend

van der klare, als opsigter over ee

pakhuijsen binnen dit Casteel temogen

Einploijeeren en sulx wel om redenen

geen beter konde uijtvinden die de flu„

tels met gerustheijt te betrouwen was

het welke en om vrage gelegd wesende

is uijt oorsoeke dat den hoofd admi

nestrateur een vertrouwe persoon in de

pakhuijsen ten hoogsten benodigd heefd en

dienvolgende net gevoeglyk kan ge

wijgere werden een parig goed gevonden

het