closeTerug naar inventaris

Transcriptie

177

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

het selen onder de g’urc approbatie van

haar Hoog Ed:ns t' accorderen

Laestelijk is den Zoldaat Frans

frens van aken mits tijds expiratie in

gagie verhoogd van ƒ11. tot ƒ 13. ter

mame.

En Eijndelijk den mattroos Adriaen

piecies en dato 14. Julij des Jaars 1730.

door den agtb: raad van Justitie alhier

over sijne begane fanten gecondemneerd sijnde

voor den tyd van een Jaar sonder loon

aan de gemeene werken te arbeyden mits

tijds expiratie van syn bannissement en op

belofte van beterschap weder in dienst

der E: Comp: aengenomen met ƒ7.–. onder

een drie Jarig verband heden ingaande

/:onderstond:/ aldus gedaan en g’arres

teerd tot Banda, op Neira in't

Casteel nasseauw dag maanden

Jare voorsz: /:was getekent:/ N:

Nicolai J: Augier M: Leliveld: N„s

Bormeester P„s S:s Rennet L„s

Welman en H„r brants.

Donderdag den 30:' april

1733. smorgens ten negen

uuren vergadering van

politie