closeTerug naar inventaris

Transcriptie

181

Van Banda onder dato 31 Maij 1733

ten Eijlande Aij Nicolaes

Bormeester en den onder

koopman en guarnisoen

boekhouder Philippus

stephanus Rennet alle

door indispositie.

Den gesaghebber met de leden geselen en

godsh: naame aengeroepen sijnde Commu

„uueerde sijn E: de vergadering dat destuur

man van de Pandihiall: de kraaij Johan

nes de groef d’onder sijn verandwoordinge

staende geweeren op de wastenkamer gebr:

hadde om aldaar gerepareert tewerden, dog

dat daer onder gevonden sijn 2. snaphanen

2. pistoolen en 6. houwers waar van de

lopen en klingen niet alleen door de roest

verteerd naer ook de sloten ontrampo

„neerd en de halven gebroken dienvolgende

in sodanige staat gebragt waren dat door

den baas van de wappenkamer niet gere

pareerd konde werden weshalven sijn E:

in omvrage lag hoedanig men met de gem:

inreparable geweeren soude handelen waer

over gediscoureerd sijnde is een parig goed ge„

voneen de gem. geweren door gesegde

stuurm: aen d’ EComp: uijt koops te laten

vergoeden dan wel voor dies bedragen

sijnde