close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

187

Van Banda onder dato 31:' Maij 1723.

desen ontbloot gewoorden was aengeseen

geene der alhier sijnde stuurlieden na syne

gedagten het in en uijtlootsen der sche„

pen med gerustheijt konde betrouwe wer

den dierhalven versoekende den raad daer

in geliefde te voorsien en hem om voorm:

redenen van den dienst der EComp: ont„

„slaan waar over gemediteerd sijnde is

goed gevonden gem: van Esten met sin

versoek aen haar Hoog Ed„ns te renvoijeren,

en den buijten verlegentheit te blyven van

neer de quale van den gem: van Esten

mogte komen te verergeren bij pravisie

den opperstuurman van t schep vorrnik

Bernardus Wedding die nevens den onder„

stuurman op ’t schep Terhorst Thomias

Zuyderberg dit vaarwater bekend is

van Eerst op laast gem: bodem tegens de

mede opperstuurman ari de Ruijter

te verwisselen ten eijnde in desen nader te

disponeren en de bequaemste van de twee

tot een behulp voor gem: van sten al

hier onder de g’eerde approbatie van Haar

Hoog Edelens aen te htonden

vervolgens gelesen sijnde het rapport

door de Jongst na de Zo. Eijlanden uijt

geweest sijnde gecommitt:s den vaardrig

Miheel