closeTerug naar inventaris

Transcriptie

129

Van Banda onder dato 11:' Maij 1733.

gem: verongelukte Chialloup te vinden sullen

sijn mitsgaders het gem: rapport nevens

het briefje van gem: sergeant en Coppia

tot Speculatie na haar Hoog Ed:s na

batavia te versenden

Nog wierd door den p„l hoofd administrateur

Jacobus augier ter vergadering overgeheijd de

schriftelijke bevindinge wegens d’ontlossinge van

de scheepen Bognes en Terhorst met de Chia

„loup D' olijftak en de pantch: d’onbedagtsaam„

heijt, waar uijt den gesien sijn d’ondervolgende

defecten namentlik.

op de ladinge vant schip Hogenes

op 26000. lb ijser . . . 324. lb rekent p=r C=to

700. d:o hoepen 11. _.o

400: sloot plaat 5: _:o

1. legger framce wijn d„m van 36. kannen

_os

2.

_:o _:o 7. - wer„ 110. _=o

1. _.o sek d:o 16½ wan 197. d=os

3. _„o arak vvan 3. ider 33. _„o

1. vat vriese boter 3.

18 lb

3. _:o trueelbier 3

1. _:o. _=o

10:

2.

_:o halvmans 3. der

6. _:o _.o 4.

1.

_:o _:o 5.

1. _:o _:o 6.

1. _:o _:o 8.

1. _:o _.o 9.

2. _:o aker 3. ider

2. _:o _=o 4. -

2. _:o _:o 3 1/5:

:

verte