closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1733.

een uijtgesprijd zeyt in de openlagte weder

uijtgeleverd mitsgaders daar en boven soo

wel als de rist en peper seer staffig is

voorts dat de padij door ’t lasraken van

eenige bossen verspilden hed ijser slot plaat

en spijkers door het verwerken ae roest

afgevallen was verklaringe d'overheden van

’t schip Terhorst dat de rijst wel 5:

maenden int schip geweest en buijten den

seer stoffig was ook dat het minwigt

op de boter door de sware broeijing de

rottings door ’t verstekken en d’ yjsere hoe„

pen door het afvallen van de roest mits

„gaders de dakpann: door het veranbij

den en slingeren der scheepen als van een

brosse spetie synde gebroken waren soo

als dat door gem: overheden en stuurleeden

met vertoonen der neusen van gem: pannen

konden aangewesen werden overwelk een

en ander na dat gem: scheeps officieren

buijten getreden waren gedelibereert sijnde

is met een parigheit van stemmen gar

„resteerd en besloten alle het tekort ko„

mende dat den ordinaire taxt niet excedeerd

onder de g'eerde approbatie van haar

Hoog Ed:s op winst en verles te laten

afschrijven excepto en onderwigt op de

tarw van Hogenes en de rijst van Terhorst

Waar.