closeTerug naar inventaris

Transcriptie

193

Banda onder dato 3:' Maij 1743.

Van

waar van verstaan is niet meer telaten

valideeren dan twee p=r C=to en voor het

overige tewelen 2 59/94 p=r C=to op de tarw en

7/46 p=rC=to op de rijst tegens uijt koops prijs

op hunne soldij reeck: belasten.

waer na door gem: hoofd administrateur

nog overgegeeen is een verklaring de dato

9: maij voor den p„l secred:t Pieter van ben

ning en sekere getuygen gepasseert sijnde

van inhoud als volgt.

Op huijden den 9:' Maij 1733. Compareerde voor

mij Pieter van benning p„l secretaris deses

gouvernements present de getuijgen nagenoeme

abraham Hasselaar adsistent en Philip

palm p„l d. beijde in dienst der EComp:e

alhier de welke ter requisitie van d’ Heer

Jacobus Augier hoofd administrateur deser

provintie ende ter leefde der geregtigheit

met ware woordeen plaatse van eede

getuijgt en verklaard hebben hoe sy attes

taulm ter ordre van d’ E. heer Nicolaus

Nicolae gesaghebber deser proventie hun

van den 24: maerd tot den 6:' Maij dagelyx

begeven hebben op het zeehoofd tot ’t

ontfangen af nameelen van sodanige 98

lasten rijst uijt het schip Hogenes en

dan nog zodamge 195: lasten en 18: malen

uijt het schip Terhorst als gem: bodems

ten dienste deser provintie op den 17: en 18:'

maart van Batavia alhier aengebragt

hebben welke granen daen in verscheyde

keeren