closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1753

keeren so p„r d’ pandchiallings de kraaij

en arouw als de ligter d’ondekker ten over

staan van den adsistent Derkral en den

Zergeant Jan despringer uijt voorsz.

bodans gelost en den het zeehoofd aenge„

bragt wesende sno verklaren de attestanten

de

dat niet Jegenstaande de rugmen van gen:

kieltjes gesloten en de slietels met de Cachetten

van gesegde gecommitt: aen scheepsboord.

versegelt mitsgaders de Zegels daar van

gaf en telkens onbeschadigt waren Egter op

gem: gronen door de attestanten bij nameling

tekort bevonden zijn namentlyk van

Nogenes 34. moeten a 66 lb iver rekent ¾

p=r C=to en Terhorst 1 last 34¼ maelen rekent

7/8 p=r C=to waarmede dese verklaring eijndigd

die de attestanten des noods en sulx verEyscht

werdende bereyd blyven met Colemnele Eede

nader gestandte doen /:onderstond / aldus

gedaan en gepasseert tot Banda

Jnt Casteel nassauw dato voorsz: /:was

getekend:/ A„W Hasselaar en P:r Palxn

/ter zijn:/ ons present /:was getekend/

g„s V: seghem en W„m Woijer.

Overwelkers inhoud gedelibereerd sijnde is

Consonantelijk g’arresteerd en besloten aen

geseen de gem: hoofd administrateur

de oen ’t Zeehoofd tekort gekomene rijst

niet kan verandwoorden en t' eerste met

meer als ¾ p=rC=to en’t laaste maar 7/9 be

draegd op nader approbatie van haar hoog

Ed: bij de winst en verlies reecq: te laten verEffenen.

den