closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' maart 1733.

net gemeene stemmen godgevonden gem: de

walsche in rade van Justitie tot de komste

van gen: Crans te laten Continueeren /:oijderdoae/

aldus gedaan en g’arresteerd tot Banda

Jnt Casteel nassauw dag maand en Jaere

voormelt /:was getekend:/ N:s Nicolac, J„r

Augeer L: Welman H„n brants.

Vrijdag den 29 Meij 1733.

savonds ten vyf uuren poli

„ticque vergavering absent.

den g Eligeert p„l hoofd

administrateur van Ternaten

marten selivelt en den Corp„

man en ondersteld hoofd

ten Eijlande zij Nicolaes

Bormeester by de door

Jndispositie.

Na genomene sitting en aanroesting van

godsh: naa produceerde de p„l acin

iistrateur Jacobus Augiers de schriftelijke

aanwysing van sodanige goederen als er

bij ’t doen ven transport door den gesag

„hebber aen sijn E: gedaen en by Confron

tatee tegens de negotie boeken onder ulto

maart pass„o ineseven maenden of van

p„mo 7ber a:o p„ass„o tekort en gelaxeerd

bevonden sijn luijdende gedagte aanwysing snno

volgt.

Aanwyjsing