closeTerug naar inventaris

Transcriptie

201

Van Banda onder dato 31:' maij 1733.

gem: versteg en De groot tot onderstuur„

lieden den eersten met ƒ24.— en de laeste

met 20. guldens ter maend te advanceeren en al

met eenen goed gevonden dewijl er alhier

drie stuurleeden manqueeren den op 't schip

dooriik bescheijdene onder d:o hans Hendrik

Janneke om de wal te ligten en het gem:

rapport in desen in telijven

H

Tappoort aan D' E:E: Heer

Nicolaus Nicolae gesagheb

„ber over ’t gouvernement

Banda en d’onderhorige Eij

landen.

P: E: Gebiedende Heer

Jn opvolginge van uEE:s hoog g’eerde ordre

hebben wij ondergetekende schippers ten over

staen van den opperstuurman en Equipagie

1

mester Hendrik Janz van Esten den quar„

tiermeester adrianus versteeg van delft en dan

matt:s Christiaan de groot van rotterdam

in de komst der navigatie (:soo de theorie

als practijk:) nauwkeurng g’Examineerd en onder

uEE:s wijser oordeel bevonden dat op gemelde

adrianus Versteeg en Christiaan de groot

volkomen bequaem zijn omme de EComp:

als onderstuurleeden te kunnen dienen

Waar