closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

Waar mede verhoptende aen d’ hoog g'eerde

intentie van uEE: te hebben voldaen en

derschrijven w'ons met schuldige eerbied

/:onderstond:/ E: E: gebiedende heer uE E:

Trouw schuldige wienaren /:was gete„

kint:/ A„r Lansbergen P„r Jarges

ter Zyde /:was getekent:/ Hendrik Jansz:

van Esten /:daar onder/ Banda

Neira den 28.' Maij 1733. /:onderstond:/

aldus gedaan en g'arristeere tot

Banda Jnt Casteel ass=r Dag

maand, en jaere voorsz. /:was gete

kent:/ Nicolous Nicalac, J:s Rugier

P: S: Rennet L:s vielmaal A„t Brants

/:lager stond:/ accordeerd /:en was getekend:/

P„r van benning p„l Secretaris.

Cosingaen

Aan Jan Hendrik Rigtersz

Sergeant Commandant aldaar

ManHafte vrouw

ul: briefjes van den 20: 28:' der

verleen maand primo deser en huijdi

„gen datum, waar mede alhier over

gekomen