close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' maij 173

geegentheijt ul: toegesonden werden

waar meede verblijve /:onderstgnd:/

uE. vrund /:was getekent:/ N„s Nicolai

/:ter zijde:/ Banda in't Casteel nass=rs

den 16:' aug=o a:o 1732.

Plo

ai

Aan DE: Jacobus Augier.

Coopman en ondersteld hoofd

aldaar

Eersame Vroouw Disirete

uijt uE brievje van den 2:' deser mij ge„

bleeken zijnde uE: de overheden van ’t na

batavia vertrockene schip Padios, 10050: lb

gesorteeren noten masschaten dn 25. sochels

foelij toegewogen en van de p„lo aijse perk

besetters ontfangen hadde 13. sockels van

’t laast gen„ geurig gewasch, het welke

mij aangenaam geweest is, gedagte specerije

syn nevens de verdere alhier en voorraad

geledene in gen„e badem g’Embarqueerd

sullende desen dienen ten geleyde van de

pandihiall: De kraaij daar in op uE:

mondeling gedaen versoek hebbe doen

af laden, thien lasten rijst, en waar

mede tot uE: overkomt om dienst te

doen