close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0218

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' maij 173

geegentheijt ul: toegesonden werden

waar meede verblijve /:onderstgnd:/

uE. vrund /:was getekent:/ N„s Nicolai

/:ter zijde:/ Banda in't Casteel nass=rs

den 16:' aug=o a:o 1732.

Plo

ai

Aan DE: Jacobus Augier.

Coopman en ondersteld hoofd

aldaar

Eersame Vroouw Disirete

uijt uE brievje van den 2:' deser mij ge„

bleeken zijnde uE: de overheden van ’t na

batavia vertrockene schip Padios, 10050: lb

gesorteeren noten masschaten dn 25. sochels

foelij toegewogen en van de p„lo aijse perk

besetters ontfangen hadde 13. sockels van

’t laast gen„ geurig gewasch, het welke

mij aangenaam geweest is, gedagte specerije

syn nevens de verdere alhier en voorraad

geledene in gen„e badem g’Embarqueerd

sullende desen dienen ten geleyde van de

pandihiall: De kraaij daar in op uE:

mondeling gedaen versoek hebbe doen

af laden, thien lasten rijst, en waar

mede tot uE: overkomt om dienst te

doen