closeTerug naar inventaris

Transcriptie

205

Van Banda onder dato 31 Maij 1733.

den vaandrig Jan Barendsz: kain ten

vervang van den tot Costij beschydene op„

fiuer frans hendrik Langert die met

dit vaartuijg herwaard zal mroeten ko

men om met het begin van de aanstaan„

„de maand september de reijse na de Z: W„r

Eijlanden waar toe hij op den 17.' deser in

De

rade van Poltie als gecommitt: is aange„

steld te konnen ondernemen uE zal

onder ult„o deser den generalen opneum

over 'sComp:s reEeli Effecten ter never E:

territoir berustende moeten laten doen mits

gaders mij per moesten extract uijt ’t

Journaal wegens de Overwigten op de

afgescheepte noten musschaten; Jtem het

gunt door uE op reecq: van guarnisoens

ongelden verstrekt is moeten oversenden

sonder anders dan dat uE: despeificatie

van de verstrekene maand Julij ter inboe„

„king uE: ben toesendende minddens no„

groete verblijven /:onderstond:/ uE vrund

ten Dienste /:was getekend:/ N:s Nicolae

ter zijde:/ Banda nassauw den 22:'

aug„o lb: 1772.

Waijer