closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 2: Maij 1733.

Wayer

Aan Mons„r Louis Welman

onderkoopman en onder

„steld hoof aldaer

Vrouwe, Discrete

Jk hebbe uE: brievjes van den 14:' en

29:' der verledene maard Julij wel ont

fangen en uijt het laatste ontwaard dat

percq: aen d’ EComp: geleverd hadde 12 p:s

soekels, gecorteerdn foelij die door uE: her

waarts gesondenen op mijn ordre in

het bereeds na batavia vertrockene schip

Padinos g’Embarqueert zin uE: sal onder

ult„o deser na ucantie den generalen op„

neem van sComp:s reEele Effecten in uE:

Vistrict berustende moeten laten doen

en mij p„r naesten toesenden een extract

uijt het Journaal betreffende het overwigt

op de afgescheepte noten musschaten mits„

gaders het geene op reecq: van zoldyen

door uE: verstreckt is een ook met ver

suijmen in andewoord deses mij te bebruven

hoe verre de ambagts lieden met het

slegte der sterkte syn g’advanceert en

tegens wat tijd uE: gedenkt dat deselve

ten eenemaal afgebroken zal zijn,

kunnende