closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1739.

overkomt de pandjall: De Kraaij met

de versogte vier lasten rijst twee maten zout

en slijpsteen waar mede ul: ook toegecon„

den werd een landloper gen:t Pieter Candati

om nevens andere gecondemneerdens aen de

gemeene werken te arbeyden ik zal di8

kieltje met lading brandhout ten spoedigsten

terug verwagten, en ook dat uE: mij zult

bekendmaken hoe verre dewerklieden g’ad

vannert sijn waar mede verblyene /:onder

stond:/ VE: vrune /:was getekend:/ N„s Niolai

/:ter Zijde:/ Banda nassauw den 13:'

September a:o 1732.

LAmboina

aan den E: E: Agtb:re Heer

Johannes Bernard

gouverneur en Directeur

benevens den Raad.

E: E: Erntfeste agtb: man

hafte wijse voonsienige

genereuse weer en vrijnden

na het afgaan onfervrundnaburig

schrijvens van den 14:' der verleden

maand aug:o hebben, wij ons op den 2.

deser met de aankomst van den Chinas

Oeen