closeTerug naar inventaris

Transcriptie

219

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

100. p:s 4. bosjes schagter

5. lb gecorterde inkstoff

4. Zegel lak rooe

1/8 potloot en rooe nerde gesnaden

12.- kippen lond in zoort

1. lb Cardoes garen

12. p:s d=os uaelden

8. boek: d:o passier

1000. - ebosf: rotting Java daar van

600. Enkelee

200. dubbelde

150. k: lampoly.

sijnde soo veel als de ruijmte in dat vaar

tuijg heeft toegelaten, zullende het manque„

rende na male van vermogen uE binnen

korten werden toegeschikt inmnddens kan

uE: lot narigt dienen dat op den 21:' deser

in rade van Politie goedgevonden is geen

ript aen de ingeselenen dan eenelijk aan

„de percq: en dat 15. lb voor ider Hter

smaands tegens den ouden prijs van

37½ rd:s ’t last teverkopen. dat den resid:t

tot ourien Jaques Barriel bij zijnen

briev van den 17:' deser aen uE: geschreven

segt ter zijner Comptoirtje soo veel word

sakelijke reparatien soude verEijsschen

komt mij wat ondennemelijk tevoren

dewyl den heer gouverneur David

van Gps