close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

239

Van Banda onder dato 31 Maij 1733.

„ourien op den 8:' waijer den 9:' Lonthoir

en P„lo aij den 17. der aanstaende maend xber:

en sullen uE: ider in't bijsonder naauwkeu„

„rig reguardeeren dat gem: wercq:r daags

niet meer noten van rook beddings nemen

als sij op dien salfden dag bequamelijk

konnen ontbolsteren en van gelijken ook

dat gem: ontbolsterde noten geen racht

op de konde vloer blijven leggen naar

'Pavonds op de parreharras gebragt

werden het welke sij lieden ook om

trent het quarbuleeren dier geurige

boomvrugten zullen hebben te obser

veeren in welke verwagting ik verblijve

/:onderstond:/ VE.s goeden vrund was

getekend:/ N:s Nicolat /:ter Zijde:/

Banda missauw den 12:' november

a:o 1732.—

lo

al

Aan D'E: Jacobus Augier

Coopman en en dersteld

hoofd awaar

Eersame vroome Discrete

Het andeoord op uE: schrijvens van

den 2:' 7ber: J„o leden waar bij UE:

mij