closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1735.

hebben om de besettelingen tot Rosin„

„gaen van rijst tekonnen voorsien soo

komt tot uE: over ’sComp:s roeijschuijt

met een last van dat graan in 47. sacken

met ordre die korl door uE: peroren

baij bij eerste gelegent heit in ged:t Eyland

voort geschikt te werden zullende de

versogte lampolij gecatonneerde dekens

en gingan Pinasse per roesten volgen

onderwijlen recommandeere uE: wel erustig

sorge te dragen dat de ambagtslieden

en andere werkleeden tot Costij oen den

arbeijd gehouden werden het welke ik

van meeninge ben eerst daags weder

tegaen besier waar mede besluijte en

blijve /:onderstond:/ VE: vrind /: was

getekend:/ N=o Nicolac /:ter zijde:/

Banda nassauw den 11:' xber:

a:o 1732.

Rosingaen

Aan Jan Hendrik Reggers

Serg=t Command:t aldaar

Manhafte, Vrooure

na hed afgaan mijner laasten van den

23. october J„o leden hebbe ik

ontfangen