closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Maij 1733

Aan D: E E: Heer

Johannes Bernard

gouverneur en Directeur

benevens den Raad

aldaar.

E:E: Erntfeste agtb: man„

„hafle, voorsienige, seer

genereuse hier en vrunden

Der onagie dat de Chinees Tantjanko met

’t vaartuijg van den tot Coslij remoreerende

Capitain dier natie Tanschoe van hier

retourneerd zullen wi b'andoorden in

uEd agtb: genegentlyke vrund na burige

letteren sub dato 10.' 9ber: J„o leeden die

ten primipaele gedient hebben ten geleide

van sodanige houtwerken als op onse„

Eijsch door uEd: agtb: goedwillige be„

schikkinge in de alhier theijs horende

Chialoup D' Bierkan ten bedragen

van ƒ425:12:8. zijn g’Embarqueert voor

welkers gunstige besorginge wij niet moge

nalaten ons verpligte vrundelijke dank

te betuijgen zullende uEd: agtb: gouver

nement bij onse handelboeken voor dat

bedragen gecrediteerd werden soo als

wy dat van onse sijde zeer gedinstig

versoekende voor de thans overgaende

6 9/2 5 Picolo