closeTerug naar inventaris

Transcriptie

251

Van BBanda onder dato 31:' Maij 1735.

6 9/25. picols of 810. lb wax ter bedragen

van ƒ291:-12.— ter Completeringe van

uEd: agtb: pititie bij letteren van den

11.' aug„o bevorens en vermits desen ten

geen andere zijnde gerigd sullen wij na

alvorens uEd agtb: nevens sComp:s belangen

in godes divine protexie bevolen te hebben

na hertgrondige groete met respect blyve

/:onderstond:/ E: E: Erntfeste agtb: man„

hafte wijse voorsinige seer gene„

„reuse heer en vrunden VEd: volvaar

„dige vrund en dienaren /:was getekend:/

N:s Nicolai o. E: Koolwagen N=o Bor

meester J„s augier M„r Leliveld J=s

Bloemendael en A=m Dewalsche /:ter

zijde:/ Banda int Casteel nassauw

den 13 december 1732.

Ho

Cair

Aan D E: Jacobus Augier

Coopmansen ondersteld hoofd

aldaar.

Eersame vroome, Disirete

bij retour van de pantchialling D' Kraaij

sijn alhier aengekomen den Constabel,

wagemaker 2. timmerlieden se niet selaar

en den Zoldaat Rendol Malkaster

omdienst.