closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31' Maij 1738.

omdimst tedoen, en is mij dat kieltje

ook wel geworden de op dewassentia„

mer geborgen 21. onbequame musquetten

en het geweir van den overledene soldaet

Jan welgemoet alles ten geleijde van uE:

briefje sub dato 13:' deser waar uijt

alverder ontwaard hebbe dat den stuur„

man van dat kieltje Conform en

overgesondene verklaring de ingelavene

10. lasten rijst met een passabel onder„

wigt van 333½ lb dat 1 3/23 p=r C=to

rekende is, hadde uijt geleverd, ’t gune

ten selve dage inpoliticquen rade ver„

staan is opwinst en verlies af teschry„

„ven komende het voorm: boeemke

weder tot uE: over met de versogte

4000. rd:s Conlant en 30. tonnen kalk

ter Emplog voor de te ontvangene no„

ten mussihalen en dewil ik bedugt

ben of den substitut fiscaal om

reden tot Costij niet lange bescheijden

geweest is deverEijschte kennisse wel

sal hebben om te ontwaren of de

aangestokene noten misschaten van e

keurig uijt de goede gesogd en ider

in sijn Zoort behoorlik g’gaarbu„

„leere zijn over zulx werd uE: de„

bos wagter adjunct en om dit bodemtje

met: