closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

et

253

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

met die geringe lading niet te laten ver„

trecken nog toegesonden 5. lasten rijst

maccassaarse en tot het maken van

Cossijnen voor de Muij ende agter gal„

derije 30. Jalij ribben van 2. â 3. d„m gelyk

dat nader Consteerd bij ’t inleggend Cog„

noissementje.

en

D' drn overkomende matt„s met

name Jan Cornelisz: barend vroom, en

guilliam krokkare kan uE â Costij

om dienst te doen aanhouden en met

de inleggende twee placcaten die alhier

op gisteren publicq gerenoveerd zijn

ten neven Comptoir in diervoegen handelen

mitsgaders wij ten poedigsten brenger de

do

ses met de invoorraad zijnde socq„

foelij indien het weer zulx wil toe„

laten terug senden in welke verwag„

„ting dese besluijte en nagenegene groete

verblijve /:onderstond:/ VE: vrijne ten

dienste /:was getekend:/ N=o Nicolai„

ter Zzijde:/ Banda nassauw den

16. December 1732.

Louthoir

Aan D' E: Martin Lelivele

Coopman en onderstele

hoofd aldaar

Eersame