close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0267

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

et

253

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

met die geringe lading niet te laten ver„

trecken nog toegesonden 5. lasten rijst

maccassaarse en tot het maken van

Cossijnen voor de Muij ende agter gal„

derije 30. Jalij ribben van 2. â 3. d„m gelyk

dat nader Consteerd bij ’t inleggend Cog„

noissementje.

en

D' drn overkomende matt„s met

name Jan Cornelisz: barend vroom, en

guilliam krokkare kan uE â Costij

om dienst te doen aanhouden en met

de inleggende twee placcaten die alhier

op gisteren publicq gerenoveerd zijn

ten neven Comptoir in diervoegen handelen

mitsgaders wij ten poedigsten brenger de

do

ses met de invoorraad zijnde socq„

foelij indien het weer zulx wil toe„

laten terug senden in welke verwag„

„ting dese besluijte en nagenegene groete

verblijve /:onderstond:/ VE: vrijne ten

dienste /:was getekend:/ N=o Nicolai„

ter Zzijde:/ Banda nassauw den

16. December 1732.

Louthoir

Aan D' E: Martin Lelivele

Coopman en onderstele

hoofd aldaar

Eersame