closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Marij 1733

Eersame vromw Discirete

in andwoord op uE: briefje van den 15.'

deser waar by uE: iij Communiceerd

den ontfangst van 16:' socquels raap

foely ter never E: territoir en dat van

ourien dient Eenelyk dat thans ter

voldoeninge van uE: petitie en ter

betalinge van de ontvangene noten mis„

schaten mitsgaders de te doene verstrec„

king op reecq: van Zoldyen met 'sComp:s

groote roeijschuijt onder opsigt van

den onderstuurman Pieter kiitke

tot uE: oversende.

5000. rd:s Contant

40. p.s bafcas br: blauw Cust

10. gingams bengaals, en

20. Carikamis kt: roode Zourats

omslandiger tesien bij het inliggende

Cognoiscementje zullende de manque

rende drie packen per naeste vol

gen en desen ten geen andere Eijnde

gerigd zijnde soo besluijte ik en

blyve na genegene groete /:onderstond:/

VE: vrinster dienste /:was getekend:/

N=s Nicolat (:ter zijde:/ Banda

in't Casteel nassouw den 19:' De

cember a:o 1732.

Waijer