closeTerug naar inventaris

Transcriptie

255

Van Banda onder dato 3:' Maij 1735:

Waijer

Aan Mons„r Louis Welman

onderkoopman en ondersteld

hoofd Aldaar.

Vroome Discrete

uijt uE schrijvens van den 18:' deser mij

gebleken wesende dat de Collomers â

Costij op den 9:' en 10:' bevorens en quanti

heijt van 79170. lb goede en lb 11370. stuc

kende noten mussihaten om d’ EComp:

gelevert hadden en de eerste sorteringe

door uE: behoorlijk gekalkt en inde

hocken tersweting opgelegd waren als

mede uE: tot ’t verbranden der stucken

de qualificatie versoekende was soo dient

tot andwoord uE: gedagte uijt geschotene

noten musschaten ten overstaan van twee

gecommitteerde tot assche kund laten

verbronden en mij de verklaring dien

aengaende p„r eerste toesenden dewijl

het stelle weer mij occagie verschaft

om uE: met eenige benodigheden te hun

nen versien, sno bekomt uE: onder op„

sigt vanden onderstuurman Pieter

knitke, p„r sComp:s groote roeijschuijt

in minderinge uE: gedane pilitie

volgens inleggende Cognoiscement.

2000. rd:s