close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0269

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

255

Van Banda onder dato 3:' Maij 1735:

Waijer

Aan Mons„r Louis Welman

onderkoopman en ondersteld

hoofd Aldaar.

Vroome Discrete

uijt uE schrijvens van den 18:' deser mij

gebleken wesende dat de Collomers â

Costij op den 9:' en 10:' bevorens en quanti

heijt van 79170. lb goede en lb 11370. stuc

kende noten mussihaten om d’ EComp:

gelevert hadden en de eerste sorteringe

door uE: behoorlijk gekalkt en inde

hocken tersweting opgelegd waren als

mede uE: tot ’t verbranden der stucken

de qualificatie versoekende was soo dient

tot andwoord uE: gedagte uijt geschotene

noten musschaten ten overstaan van twee

gecommitteerde tot assche kund laten

verbronden en mij de verklaring dien

aengaende p„r eerste toesenden dewijl

het stelle weer mij occagie verschaft

om uE: met eenige benodigheden te hun

nen versien, sno bekomt uE: onder op„

sigt vanden onderstuurman Pieter

knitke, p„r sComp:s groote roeijschuijt

in minderinge uE: gedane pilitie

volgens inleggende Cognoiscement.

2000. rd:s