closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

2000. rd:s Contant

1. pak baflas br: bl: Cust

20. p:s gingang pinasse beng:s

15. dekins gecatt=le zourats

10. heele of twintig halve guin:s gem: geb: tutun:s

1. last of 3066 2/3 lb ryst

den acostij werkende gecondemneerde manslav

Soemat van Maccasser de tijd zijn er Con

dennatie uijt gedient hebbende en uijt dien

hoofde in politequen rade sub dato 12.

deser van zijn bannissement ontslagen

zynde sal uE: per gedagte schuyjt

moeten herwaard senden.

wijders is desev ersellende en goede

maande rall na welk onder gestelde or„

donnantie uE: verstrecking op reecq: van

zoedijen om d’ a Costij bescheijdene sComp:s

loontreckende dienaren kiend doen ik zal

na dies distributie de quitantie roll om

een ider voor zijn genoth, bij de zol

„dij boeken te doen belasten te rug en

in reschripte deses berigt verwagten

hoe verre de metselaars met het op

bouwen van de sterkte à Casty ge

advanceert zijn sonder anders dan

dat ik na groete verblyve /:onder

stond:/ VE: vrund ten dienste t: was

getekend:/

Nicolae

/:ter zijde:/