closeTerug naar inventaris

Transcriptie

257

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

(:ter zijde:/ Banda Nassauw

den 23:' december A:o 1732.

Rosingain

Aan Jan Hendrik Reggers

Sergiant Commandant

aldaar

Canhafte Vrouw

Jn reschriptie op uE: brievjes van

den 12:' en 21:' deser dient dat mij uijt

het eerst gen:de is komen te blyken den

onderkoopman en ondersteld hoofd

tot wayjer Mons„r Louis welman

ul: een last rijst in nakoming mijner

gegevene ordre toegebragd heeft en uijt

het laast gen:e ul: met t breken van

steenen tot de kalk over, gedaen werk

gekragen had en deselve om in de

bram gestoken tekonnen werden, klae

was het gunt voor soo verre wel is

maar ik kan mij niet begrijpen waer

om ul: deselve met dit mooij en stil

wer niet in de brond gestoken heeft

en dat ul: mijn qualificatie om sula

te doen komt te versoeken daar ik

ul: bij brievje van den 11.e deser

genoegsaam