close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0271

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

257

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

(:ter zijde:/ Banda Nassauw

den 23:' december A:o 1732.

Rosingain

Aan Jan Hendrik Reggers

Sergiant Commandant

aldaar

Canhafte Vrouw

Jn reschriptie op uE: brievjes van

den 12:' en 21:' deser dient dat mij uijt

het eerst gen:de is komen te blyken den

onderkoopman en ondersteld hoofd

tot wayjer Mons„r Louis welman

ul: een last rijst in nakoming mijner

gegevene ordre toegebragd heeft en uijt

het laast gen:e ul: met t breken van

steenen tot de kalk over, gedaen werk

gekragen had en deselve om in de

bram gestoken tekonnen werden, klae

was het gunt voor soo verre wel is

maar ik kan mij niet begrijpen waer

om ul: deselve met dit mooij en stil

wer niet in de brond gestoken heeft

en dat ul: mijn qualificatie om sula

te doen komt te versoeken daar ik

ul: bij brievje van den 11.e deser

genoegsaam