closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1743.

genoegsaem g’ordonneerd heb, met het in

brand steken van gem: vorm soo veel

spoed te maken als doenlijk is waar

uijt dan genoegsaem blykt ul: opt ge„

ordonneerde weijnig refluteerd in verwag„

tinge ul: int toekomenee het van hier

geschrevene wat meer in't agt zal

nemen soo werd ul: bij desen g’ordon

„neerd om met dit stille weer soo spoedig

als doenlyk is gedagte kalk over in

debrand te steken en ul: uijtterste

debvor dat deselve wel gebrand werd

om te werden sullende ul: de adapper

met de pantchalling die overeenige dagen

tot ’t afhalen van d’arbijders tot ul:

staat overtekomen toegesonden werden

ook sal ul: moeten besorgen dat

de kalk ten eersten bij dit handsaem

weer van de west Cust na't krabbe

gat gebragt werd in vertrouwen ul:

daar toe sijn vijld sal aanwenden sal

ik dese besluijten en blyen /:onderstond/

VE: vrund /:was getekend:/ N=s Nicolac

/:ter Zijde:/ Banda nassauw den

23:' december 1732.

Lonthoir

aan