close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0272

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1743.

genoegsaem g’ordonneerd heb, met het in

brand steken van gem: vorm soo veel

spoed te maken als doenlijk is waar

uijt dan genoegsaem blykt ul: opt ge„

ordonneerde weijnig refluteerd in verwag„

tinge ul: int toekomenee het van hier

geschrevene wat meer in't agt zal

nemen soo werd ul: bij desen g’ordon

„neerd om met dit stille weer soo spoedig

als doenlyk is gedagte kalk over in

debrand te steken en ul: uijtterste

debvor dat deselve wel gebrand werd

om te werden sullende ul: de adapper

met de pantchalling die overeenige dagen

tot ’t afhalen van d’arbijders tot ul:

staat overtekomen toegesonden werden

ook sal ul: moeten besorgen dat

de kalk ten eersten bij dit handsaem

weer van de west Cust na't krabbe

gat gebragt werd in vertrouwen ul:

daar toe sijn vijld sal aanwenden sal

ik dese besluijten en blyen /:onderstond/

VE: vrund /:was getekend:/ N=s Nicolac

/:ter Zijde:/ Banda nassauw den

23:' december 1732.

Lonthoir

aan