closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onderdato 31. Maij 1735

1

sal mogen verruijlen.

De klagten van den Eerwn Predikand

over dat ul: den tot Costij bescheijdene

Eeermeester belet sondaags inde Eoge dienst

tieven hebben wij grootelijx ontstigt ter

meer dewijl ik uE: in mijn aanwesen

g’ordonneere hebbe van sondaags twee

mael den gods dienst telaten verrigten

ik sal mijn over ul: ergerlijke gevoen

tens niet verder uijt laten maar daar by

Continueerde ul: binnen korten laten ver„

vangen door in onder die sig wel zal

wagten op mijne bellijke bevelen geen agt

teslaan maar ten Contrarie deselen na

komen gelik dat behoord waar mede

blijee. / onderstond:/ VE: vrune /: was ge„

teekend:/ N=s Nicolat /:ter zijne:/ banda

nassauw den 13:' Januarij a:o 1733. /: daer

oulderstond:/ P: S: lot ’t kappen van

kromhouten komt tot ul: over een tim

merman ook sal ul: met dit vaar

„tuijg de ongebluste kalk herwaard moeten

senden

Arouw.

aan Hendrik van Leeuwenberg

Zergeant Commandant aldaar

Manhafte