close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onderdato 31:' Maij 1733.

dien dienst soo lange kan blijven waer„

„nemen tot dat den indispoostie gecon„

valesieerd dan wel uE: een ander Comp„l

van hier sal toegesonden zijn.

in voedoening van uE: versoek bij laatst

gem: briefje bekomt uE: thans med 'sComp:s

roeyschuit en last of 30602/¾ ponder rijs8

waar mede gedenke uE: het voor eerst

wel sal kunnen stellen, en desen hier mede

besluijtende verblive na groete /:onderstond:/

VE: vrund ten dienste /:was getekend:/

N=s Nicolac /:ter zijde:/ Banda

nassauw adij 30:' Januarij A:o 1733.

Waijer

Aan Mons„r Louiswelman

onderkoopman, en ondersteld

hoofd, aldaar

Vroome Discrete

sederd het afgaan mijner laatsten sub

dato 23:' xber: des verleden Jaars zijn

mij met de bijlagen wel geworden E:

twee briefjes gedagtekend daags daer

aen en 14:' der Jongst gepasseerde

maend Jann: waar uijt net genoegen

hebbe gelesen niet alleen dat de percq„

wederom 11:' p:s socq=ss raap foely aen

d’ EComp: