close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0284

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onderdato 31:' Maij 1733.

dien dienst soo lange kan blijven waer„

„nemen tot dat den indispoostie gecon„

valesieerd dan wel uE: een ander Comp„l

van hier sal toegesonden zijn.

in voedoening van uE: versoek bij laatst

gem: briefje bekomt uE: thans med 'sComp:s

roeyschuit en last of 30602/¾ ponder rijs8

waar mede gedenke uE: het voor eerst

wel sal kunnen stellen, en desen hier mede

besluijtende verblive na groete /:onderstond:/

VE: vrund ten dienste /:was getekend:/

N=s Nicolac /:ter zijde:/ Banda

nassauw adij 30:' Januarij A:o 1733.

Waijer

Aan Mons„r Louiswelman

onderkoopman, en ondersteld

hoofd, aldaar

Vroome Discrete

sederd het afgaan mijner laatsten sub

dato 23:' xber: des verleden Jaars zijn

mij met de bijlagen wel geworden E:

twee briefjes gedagtekend daags daer

aen en 14:' der Jongst gepasseerde

maend Jann: waar uijt net genoegen

hebbe gelesen niet alleen dat de percq„

wederom 11:' p:s socq=ss raap foely aen

d’ EComp: