closeTerug naar inventaris

Transcriptie

273

Van Banda onder dato 31.' Maij 1735:

wegens het favoriseeren van dA

gouvernement bij uEd: agtb: handel„

boeken voor de toegesondere wax en

foelij in a:o pass„o.

het is ons leed dat wij uEd agtb:

thans met de versogte noten misschaten

niet konnen gerieven aengesien die gen

nige vrugten in’t laast vant voorleden

Jaar Eerst gekalkt en in de hocken ter

sweting gelegd sijn derhalven versoeken

wy dat uEd agtb: daar meede gelieve

te tarderen tot in de maend maart aan

staande wanneer wij met versuijmen sul

sullen uEd: agtb: pelitie bij eerste ocragie

Compleet te voldoen

waar mede dese by gebrek van

verdere gedienstige stoffe Eijndigen en

uEd: agtb: persoon en persoonen ne„

vens sComp:s Emportante belangen in

de vijlige hoede van goe almagtig be„

volen te hebben na genegene groete

verblijve /:onderstond:/ E: E: Erntfeste

agtb: manhafte wijse voorsienige

seer genereuse heer en vrunden VE:E:

agtb: Bereijdwillige vrind, en dienaren

/:was getekend:/ N=s Nicolai o. E: Kool

„wagen N=s Bormeester J=s Bloemen

„daal en A=n Dewalsche

(: ter zijde