close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0292

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

Rosingain

Aan Fieke Arentssz

Zerg:t Commandant

aldaar.

a Manhafte vroomw

den onderkoopman en ondersteld hoofd

tot wayer Mons: Louis welman

heeft mij bij zijn terug komste overgege„

„ven het rapport door ul: van den mede

Zergeant Jan Hendrik reggers ont

fangen waar ontrent met aanslootelijx

ontmoet hebbe, derhalven zal desen

dienen tot bekentmaking dat de twee bij

ul: Zijnde timmerlieden ten dienste van

d’ Equipagie werf zullen moeten kappen

12. p:s setters van 10. d„m in't vierkant en

6. buijkstuiken van deselve dikte den

eenen wat krommer als den ander na

de overgaende mallen die ul: aan de

timmerleden moet overgeven ondertusschen

zal ul: dit kieltje met de kromhouten

die thans in voorraad zyn ende overige

ruijmte met brondhout moeten belaten

mitsgaders mij het selve ten spoedigsten

terug sende, sonder anders als dat ik

ben //: onderstond:/ vE: vrund /:was getekend/

A= Nicolat /:ter zijde/ Barda Noss=r den 11: feb: 1735.

de

D=o aij