closeTerug naar inventaris

Transcriptie

279

Van Banda onder dato 31: Mai 1733.

Olo ay

aan D' E: Jacobus Augier

Coopman en ondersteld hoofd

aldaar.

Tersame vroome Discrele

Nademael op uE: briefje van den 9: de

ser geen andwoord verEyscht dan dat mij

de assopiatie der Erffgenamen van den

overleden wercquemer Dirk salvadoor

en het ontfangen van 8: p:s socquelo raap

foelij voor reecq: van d’ EComp: aengenaam

geweest is soo zal desen eenelyk dienen

tot Communicatie dat thans tot uE: over„

komt den vaandrig Frans hend„k lan

gert ten vervang van de â Costij be

schijdene en herwaart verwagt werden

de d:o Jan barentsz. keur waar

mede na groete verblijve /:onderstond:/

VE: vrund:/ was geteekend:/ N: Nicolai

/:ter zijde:/ Banda nassauw den

17: febr: 173

Rosingain

aan Sicke Arentsz

Zerg=t Commandant

aldaar

Manhafte