closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

Persame Vroome Discrete

nademaal uE twee briefjes de datis 19.'

februarij en p=mo deser b'andwoord werden

met de noteeren dat het overliden van

den zoldaat Pieter loes en het out

fangen van 7: socq=s gesorteerde foelg

voor reecq van d’ E Comp: mij uyt de

selve gebleken is, soo zal desen eenelyk

deenen tot Communicatie dat ingevolge

uE: versoek thans na Costij vertreck de

pantchiallang de Kraaij met de gere„

pareerde 11: p:s musquetten en de factuur

onder d H„o xber: pass„o welke door

mijne Continueerende in dispositie met eerder

i gereetheyt heeft konnen gebragt en

door uE: onder deen datum bi de boeken

sal moeten ingenomen werden, onderwijlen

sal ik de goede maenden ralle laten

formeeren en uE: deselve toesenden omme

daar na de verstrecking op reecq: van

zoldijen te konnen doen en bij retour

van dit kieltje deby uE: in voorraad

zijnde soeg=e foelij herwaarts verwag„

ten waar mede na groete verbyve

/:onderstond:/ VE: vrune ter dienste

/:was geteekent:/ N=s Nicolac (:ter zijde/

Bando nassauw den 2:' maart 1735

/:lager:/