closeTerug naar inventaris

Transcriptie

283

Van Banda onder dato 31:' Maij 1753

/:lager stond:/ P: S: den onderstuurm:

Jetse Kemonsz: vaart weder over ten

eijnde om de novo aen het eerst, uijt

de west komende schip gebragt.

Aan

als voren

op uE: briefje van den 10.' decerven

de niet onders ter rescribeeren dan dat mij

daar uijt met genoegen gebleken is uE:

met ’t quarbuleeren der noten musschaten

en begin gemaakt en in de pantichialling

D' kraay de by uE: en voorraed ge

weest zynde 51. kocquels vroelg die al

hier ontfangen zyn geladen hadde

weshalven dese verder zal dienen

ten geleijde van den Zergeant Gerrit

Looman en Harmanus Soerippel en

den Zergeant Barend Meus Coesveld

den laetste tot plaats vulling van

_

den overleden d:o Pieter Loef ende de

twee eerste om ten uwen Comploir ge

Emploieert te werden in steede van den

op 12: deser in rade van Politie aen

gestelden Commandereerd Zergeant Willem

Moutsze en haren maker Jan adam

schreling kunnende uE: geti Commandee

rend Zerg:t tot Costij na gebruijk de

militie