closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Banda onder Dato 31:' Maij 1733

militie voorstellen en aen de aankomen

de Zergianten zijn helmbaare beneevens

die van schreling overgeven mitsgaders

ten spaedigsten herwaards laten komen

dat vendrig frans Hendrik Langert

en meerm: zerg:t schreling om aen dese

hooft plaats hemne diensten te presteren

waar mede natoewenschinge van gesont

heijt en genegene groete verblive /:onder

stond:/ VE: vrixe ten dienste /:was

getekend:/ N=s Nicolac /:ter Zijde:/

Banda nassauw den 16:' Maart

a:o 1733.

Aan De Residenten Tot

Lonthoir P=lo aij en

Waijer.

Eersame vroom Disirete

nademaal onder de ontfangene pa

pieren van Batavia ook gevonden

werden de bevindigen op de gesloten

negotie boeken van den Jare 1723/¾

tot 173 zoo zullen uE: het groot

specificatie boek nevens het Journaal

van de Jaren ten spoedigsten berev„

dienen tesenden op dat alhier, daar

na