closeTerug naar inventaris

Transcriptie

285

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

nao net gewagt maar deselve bij tyds

b'andvoore konnen werden sonder an„

ders dan dat ik bliven /:onderstond::/

VE: vrune ten dienste /:was getekend:/

N=o Nicolai /:ter Zijde:/ Bandanas,

sauw den 30:' Maart Ao 1733.

Amboina

Aan Den wel Edelen Heere Johannes Bernard.

Rad Extraordinair van Nederlands Jndia

mitsgaders

Sijn Edele vervanger D’E: E: Heer

David Joan Bake

g’Eligeerd gouverneur en Directeur

benevens Den raad Aldaar.

Edele Erntfeste agtb: man„

hafte, wise voorsienige, seer

genereuse Heeren en

vrunden.

Op den 26:' der Jongst gepasseerde maand

februarij hebben wij ons verlerd gevonden

met uw Edele en agtb: naburige letteren

van den 21:' bevorens gediend hebbende tot

Communicatie wegens het verdrijven van

de in uw Ed: en agtb: gouvernement thuijs„

horende pantchialling D' Zeeworm welk

kiltje wij weischen voor de receptie deses

tot Coslij sal wesen g’arriveert alsoo het

selve