close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0299

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

285

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

nao net gewagt maar deselve bij tyds

b'andvoore konnen werden sonder an„

ders dan dat ik bliven /:onderstond::/

VE: vrune ten dienste /:was getekend:/

N=o Nicolai /:ter Zijde:/ Bandanas,

sauw den 30:' Maart Ao 1733.

Amboina

Aan Den wel Edelen Heere Johannes Bernard.

Rad Extraordinair van Nederlands Jndia

mitsgaders

Sijn Edele vervanger D’E: E: Heer

David Joan Bake

g’Eligeerd gouverneur en Directeur

benevens Den raad Aldaar.

Edele Erntfeste agtb: man„

hafte, wise voorsienige, seer

genereuse Heeren en

vrunden.

Op den 26:' der Jongst gepasseerde maand

februarij hebben wij ons verlerd gevonden

met uw Edele en agtb: naburige letteren

van den 21:' bevorens gediend hebbende tot

Communicatie wegens het verdrijven van

de in uw Ed: en agtb: gouvernement thuijs„

horende pantchialling D' Zeeworm welk

kiltje wij weischen voor de receptie deses

tot Coslij sal wesen g’arriveert alsoo het

selve