closeTerug naar inventaris

Transcriptie

291

Van Banda onder dato 31:' Mai 1733.

Aan Mons„r Louis Welman

onderkoopman en ondersteld

hoofd Aldaar

Vroome, Discrete

uijt uE: briefjes van den 18:' en 23 feb:

mitsgaders 4. en 15.' maart Jten 14. deser

mij gebleken sijnde uE: in drie keeren

van de Perkbesitters voor reecq: van

d’ EComp ontfangen hadde een quanti

teyjt van 16. socq= gesorteerde foely als

mede dat den metselaar albert maes

van delft tot Costij overleden en uE: den

impotenten Constabels maet Hend„k hem

nevens en gecondemneerde herwaards zen

denee was ik hebbe detwee laatste int

hospitaal om gecureerd te werden laten

bestellen en kome uE: in dit stille

weer met de ligter d’ondekker de

groote roeijschuijt en een orembaij de

tot het afhalen der sweeerijen gewrosee

teerd zijn onder opsigd van den boots

maan en den oppermandadoor toe tesen

den het gerequireerde namentlijk.

5. lasten kipt

4. vaten spek

4. _=o Vleesch

1. p:s guinees gem: geb: Cust

½ p:s