closeTerug naar inventaris

Transcriptie

293

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

en in vertrouwen dat uE: sulx sal no

komen en met het Embarqueren der

specerijen soo veel spoed maken als moge„

„lijk is./ mitsgaders op de ligter den on

dekker 2. militairen plaatsen zult be„

sluijten en na groete verbliven /:onderstond:/

VE: Vrund /:was getekend:/ N=s Nicola

/:ter zijde:/ Bando nassauw den 18:'

april a: 1733.

Ho

ai

Aan D E: Nicoloes Bormeester

Coopman en ondersteld hoofd

aldaar.

Eersame vroome Discrete

nademael op uE: brevjes van den 3:' deser

niet anders vald te andwoorden dan dat

mij tot genoegen gebleken is uE: dit

Comptoir van den g’Eligeerd hoofd ad

ministrateur Jacobus Augier ter presentie

van gecommitt:s ontfangen hadde, zoo

sal deven dienen tot Communicatie dat

uE. Wersoon hoe eerder hoelever aen

dese hoofd plaats werd verwagt om

tegens aenstaande vrijdag den raad van

Justitie bij tewoonen sonder anders dan

dat ik nagenegene groete verblijven

/:onderstond