closeTerug naar inventaris

Transcriptie

295

Van Banda onder Dato 31:' Maij 1733.

nassauw den 21: lpril

A: 1733.

Rosingain

aan Tieke Arendsz

serf: Commandant

aldaar

Aanhafte, vroome

Sedere den 18:' feb: J„o leden zijn mij

geworden ul: briefjes van den 22 daar

aen met 16. en 26: der vergange maand

maart waar op tot andevoore diend tot al

hier de 95. gesorteerde Cromhonten uijt gele

verd sijn en ingevolge het daar bij ge

dan versoek ul: thans van waijer

toegesonden werd 1. last rijst vat verweek

1. d:o vleesch sullende ul: binnen korten

so dra de vaartuijgen temissen sijn een

grooter quantiteijt van dat groen toege„

sonden werden waar mede verblijve

/:onderstond:/ vE: vrune /:was geteekend:/

N=s Nicolai /:ter Zijde:/ Banda

nass=re den 21:' April 1733.

Pto

Caij

Aan