closeTerug naar inventaris

Transcriptie

301

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

mede dat de moort tot Costij geplagt

soude zijn door den substituit fiscaal

Johannes Justinus de kester welke illico

met zijn aankomst alhier nevens de wed:e

van den vermoorden en twee lyf eijgen door

den fisiaal g’apprehendert sijn uE: zal

om alhier nadere Enqueste te konnen doen

de suster van gem: wed:e en den mordijker

Pieter harmensz: herwaard moeten zen

den met een van brenger deses waar

mede uE: volgens sititie toegesonden werd

het volgene

3000. rd.s Contant

10. lasten rijst

1. pak guinees gem: geb: beng=s

2. vaten vleesch

2. _=o speck

80.- p:s goenis lange en

6.- dood kesten

breeder tesien bij het inleggend Cognoisie

mentje kimmende uE: aen de p„r de pand

chiallang De Strouw en onbedagtsoem„

heijd overkomende vrunden van ’t schip

Doorink na Equalisatie der gewigten

onder een ruijme deurslag van den

Evenaar toewwegen alle de bi uE: zijnde

noten misschaten ook hebbe ik tot

voorkoming van dieverij op ider.

vaartuijg