closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder Dato 31 Maij 1733.

vaartuijg geplaats een Corp„l en drie

zoldaten welke manschappen met die

kieltjes weder herwaarts moeten keeren

inwelke verwagting verblyve /:onderstond/

VE: vrund ten dienste /:was getekend:/

N=s Nicolac /: ter Zijde:/ Banda

nassauw den 3:' Maij 1733.

Aan

als vooren

soo Even werd inij p„r de wandchiall.

D'onbedagtsaamheyt toe gebragt uE:

briefje van gisterigen datum waar uijt

met genoegen gelesen hebbe uE: gedane

verrigtinge in den afscheep der specerijen

tot Castij ik hebbe de noten masschaten

in het schep Doornik doen Embar

„queren en de foelij behoorlik laten

bergen komende het gem: kieltje we

der tot uE: over ter inneminge en over„

breng van de resteerende noten mus„

schaten die ik gedenke dat vaartuijg

na het beladen van D'arouw wel

zal konnen wegslepen waar mede

insteede van den overvarende Constabel/

arij van der klare herwaare verwagt

werden desen hier mede besluijtende

verblyve ik nagenegen groete /:onder

stond./