closeTerug naar inventaris

Transcriptie

305

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733

t'onfangen uE: kan deselve met ½ p„r

d=to en ruijme deurslag van den venaar

na dat alvorens de gewigten sullen wesen

g’Equaliseerd gem: scheeps overheeden toe

wegen en Embarqueeren in de ligter

Den ondeeker en de losboot Daetcherom

om daar mede na scheepsboort tevoeren

en op dat ’s Comp:s specerijen binnen boord

van de gem: vaartuijgen met verminderen

soo sal uE: op ider 1: Corp„l en 3. soldaten

dienen te plaatsen waarmede na genegene

groete verblijve /:onderstond:/ VE: goeden

vrund /:was gteekend:/ N=s Nicolat

ter zijd:/ Banda nassauw Den

14:' Maij a:o 1733.

Waier

Aan Mons=r Louis Welman

onderkoopman en onder„

„steld hoofd aldaar

Vrooue, Discrete

bij mijn Circulair briefje van den

21: der verledene maard hebbe ik uE:

g’ordonneerd de percq=s hunne genoeg

doorrookte noten musschaten telaten

ontbolsteren en na gedaan werk mij

daar van kennisse tegeven het welke

tot